Covid-19

Här hittar du det senaste om covidsmittan och situationen på Cypern. Kom ihåg att följa råd och rekommendationer från UD Resklar-appen. 


Turistnäringen på Cypern drabbades hårt under pandemiåren. Man har provat olika sätt att tackla smittan, det har varit flera lockdowns samt stopp för alla flyg. Under flera månader fick man skicka ett sms för att få tillstånd att lämna hemmet beroende på vilket ärende man hade. Det här var oerhört påfrestande för psyket. Man hade cirka tre timmar på sig innan tiden gick ut. De som inte följde regler fick böter på 300 euro.

I nuläget kan ingen förutse läget, det gäller att hålla sig uppdaterad och följa landets regler. Böter utfärdas för den som bryter mot lagen. I UD Resklar-appen hittar du den senaste informationen. Håll dig alltid uppdaterad från en säker källa när du ska ut och resa.

covid-cypern

3/8/2022

Smittan går ner, men samtidigt varnar man för att Cypern epidemiologiska läge under hösten till stor del beror på semestermånaden augusti. På frågan om det kommer att ske några förändringar i skolhälsoprotokollet arbetar man intensivt med att förbereda det inför skolstarten i september. Det är fortfarande lag på att använda munskydd inomhus på Cypern. Böter för den som inte använder munskydd är 300 euro.

29/7/2022
Sexton döda och 6 863 nya smittade under tiden 22/7/2022 och 28/7/2022. Smittan ligger på 7.21% jämfört med 12.58% veckan innan. Det är fortfarande lag på att använda munskydd inomhus på Cypern. Böter för den som inte använder munskydd är 300 euro.

22/7/2022
Tolv döda och 10.152 nya smittade under tiden 13/7/2022 och 21/7/2022. Smittan ligger på 9.14% jämfört med 12.58% veckan innan. Antalat döda i covid på Cypern är 1099.

 

21/7/2022
Hälsomyndigheten kommer att utarbeta en plan inför hösten och skolstarten. Beslutet togs under ett möte mellan hälsominister Michalis Hadjipantela och det vetenskapliga rådgivande teamet för Covid. I ett tal till media sa Hadjipantela att de överväger "flera tester" - ett enda test som upptäcker coronaviruset såväl som andra virus. Beroende på vilken variant av coronaviruset som är utbredd till hösten, och den epidemiologiska situationen då, kommer myndigheterna att besluta när det är säkert för skolor att öppna och under vilka förhållanden. Torsdagens möte diskuterade också den nya varianten som först upptäcktes i Indien.
"Vi övervakar systematiskt mutationer i vårt land, och om en ny stam kommer hit är vi beredda."

Han uppmanade också de som är 60 år och äldre att ta sin fjärde dos.
Källa: Cyprus Mail

14/7/2022
Man avvaktar med nya restriktioner. Det är fortfarande lag på att bära munskydd inomhus.

11/7/2022
Nytt möte väntas den 13/7/2022 då smittan skenar och sjukhusens covidavdelningar börjar blir fulla. Man har pratat om att återinföra Safepass igen.
Källa: Cyprus Mail

8/7/2022
Munskydd gäller för alla över 12 år inomhus gäller. Bryter man mot lagen riskerar man böter på 300 euro. Detta gäller även i kollektivtrafiken samt personer som inte bor tillsamman och färdas i samma bil måste enligt lag bära munskydd under resan.